Kundo xT CO2 control | Koolzuur gas alarm CO2 detector basis pakket voor Horeca en industriële toepassingen

Waarom moet ik een koolzuur gas alarm of CO2 detector laten installeren.

CO2 detectie wetgeving in Arbowet en Preventie en Bescherming op het werk verplichten Nederlandse en Belgische bedrijven waaronder ook Horeca een vast opgestelde koolstofdioxide CO2 koolzuurgas detector of alarm te laten plaatsen.

Nederland Sinds 2001 al in de Arbowet, sinds 2017 zijn er nieuwe aangescherpte regels. Voor de opslag van en het werken met koolzuur gas, koolstofdioxide, CO2 of koude middel R744.

België Sinds 1 Juli 2014 gelden er nieuwe regels voor Preventie en Bescherming op het werk "Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia" Belgisch staatsblad 32082 - 14-04-2014

Waarom koolzuurgas zo gevaarlijk is lees hier verder