Hoe installeer ik de CO2 Control (korte versie)

Plaats de alarmunit "in het zicht" bij de ingang en binnen de kabellengte van een stopcontact (zo nodig stopcontact bijplaatsen)

Plaats de sensor (blauwe-dop) op 30 cm van de vloer in de te beveiligen ruimte (2 ruimtes = 2 sensoren = 1 bijkopen)

Plaats het verbindingsdoosje er tussenin. Leg de kabels in elektrobuis* en steek kleur op kleur alle kabels bij elkaar KNIP GEEN KABELS OF STEKKERS AF (per kleur 1 Wago-blokje) (werking Wago blokje: lipje openen kabel insteken lipje sluiten)

Initialiseren: De blauwe knop AUS indrukken en ingedrukt houden, steek de stekker er in, als het apparaat geluiden maakt knop los laten. Groene led? KLAAR. Toch nog rood of geel alarm? Controleer de verbindingen en opnieuw initialiseren.


Hoe kan ik een ruil of nieuwe sensor installeren

Kijk eerst achter op de zojuist geleverde ruil- of nieuwe-sensor hoe de DIN-klem werkt

 • Neem de stekker uit het stopcontact
 • Neem het stekkertje los van de oude sensor
 • Open de DIN-klem door onderlangs met een schroevendraaier de klem te openen en de sensor van de rail te nemen.
 • Haak de nieuwe sensor boven in de DIN rail en klik de onderkant vast
 • Monteer het kabeltje met de haakse aansluiting "richting 2 uur"
 • Streep een vervangingsdatum af van over 4 jaar en ga verder met Initialiseren
 • Initialiseren na installeren.

Na het installeren van de extra of ruil Sensor moet deze aangemeld worden op het systeem dit doet u door (eenmalig) opnieuw te initialiseren.

Hoe werkt initialiseren:

 • Dit kan alleen op de Alarmunit (master, met de groene led links)
 • Door de blauwe knop aus/uit ingedrukt te houden
 • De stekker er weer in steken (deze was er toch uit tijdens het installeren?)
 • Na een paar geluiden kunt u de knop loslaten en na 3 tsjok tsjok geluiden branden op alle aangesloten apparaten de groene led's

NB bij stroom uitval en het herstellen daarvan, zal het CO2 detectie systeem vanzelf weer normaal werken.