CO2 detectie wetgeving in Arbowet en Preventie en Bescherming op het werk verplichten Nederlandse en Belgische bedrijven waaronder ook Horeca een vast opgestelde koolstofdioxide koolzuur gas alarm of CO2 detector te laten plaatsen.

Nederland Sinds 2001 al in de Arbowet, sinds 2017 zijn er nieuwe aangescherpte regels voor de opslag van en het werken met koolzuur gas, koolstofdioxide, CO2 of koude middel R744.

België Sinds 1 Juli 2014 gelden er nieuwe regels voor Preventie en Bescherming op het werk "Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia" Belgisch staatsblad 32082 - 14-04-2014

Waarom is koolzuur gas zo gevaarlijk?

Koolzuurgas is niet giftig, we ademen met de lucht immers CO2 continue 0.04% in en 0.4% uit. Het zit in ons bier en in veel frisdranken. Koolzuur gas kan echter wel verstikkend werken als de concentraties koolzuurgas in de lucht te hoog worden. Bij slechts 1,5% koolzuur gas in de lucht voelen we ons al niet echt lekker meer. Bij 3% treed duizeligheid op, horen we niet goed meer, nemen we gevaarlijke omstandigheden niet meer waar.

Hoeveel koolzuurgas komt er uit een fles of cilinder?

10 kg gelekt koolstofdioxide (de inhoud van 1 fles) maakt een wolk van 5 mtr³ bestaande uit 100% of wel puur koolzuurgas, Wat ook in grote ruimten gemakkelijk een gevaarlijk hoge verstikkende concentratie van meer dan 3% koolzuur gas kan veroorzaken en kleine ruimten zelfs geheel kan vullen met bijna alleen maar koolzuurgas en er dus géén of onvoldoende lucht meer is om te ademen.

Een vergelijkbare situatie kunt u zich voorstellen als de ruimte, kelder of koelcel helemaal vol zou staan met water, ook daar kunt u niet ademen terwijl water toch ook niet giftig is. Water ziet u echter wel en u zult de kelder niet in gaan. Koolzuurgas ziet en ruikt u niet, vandaar de verplichte koolzuur detector of gas detectie apparatuur, om uzelf - uw collega's - bezoekers en leveranciers te beschermen. Ontsnapt koolzuurgas wordt ook wel de slang in het gras genoemd.

Arbo Wet en Preventie en Bescherming op het werk

Aanleiding voor de nieuwe regels is dat de Arbeidsinspectie in de horeca regelmatig op moeilijk ventileerbare bier opslag en kelders stuit, waarin één of meerdere koolzuur of kooldioxide cilinders zijn opgeslagen en/of deel uitmaken van een biertapinstallatie. De nieuwe regelgeving geldt voor betreedbare ruimten waarin 1,0 kilogram of meer koolzuur gas wordt opgeslagen. Dit zijn dus vrijwel alle bierkelders en koelcellen. Daarbij maakt het voor de wetgever niet uit of of er in die kelder, koelcel of "ruimte" koolzuur wordt gebruikt of niet. Zodra er opslag is van meer dan 1 kg koolzuur of lopen de koolzuur of kooldioxide leidingen "alleen maar" door de kelder, koelcel of "ruimte" is een vast opgestelde CO2 detector of koolzuurgas alarm verplicht.

Wat moet er beveiligd worden

Betreedbare ruimten en werkplekken die gevaarlijk kunnen worden bij lekkage van het koelmiddel R744, CO2 of koolzuur gas zoals kelders en afgesloten ruimten. Zeer gevaarlijk zijn koelcellen waarin bijvoorbeeld gewerkt wordt met verpakkings-machines met een gasmengsel van CO2 en stikstof. En motorruimten bij koelingen, vriezers omdat deze meestal niet zo groot zijn en de aanwezige ventilatoren het koolzuurgas mengen met de lucht.

Waar moet er beveiligd worden

 • Horeca met bier, wijn of postmix tapinstallaties in opslag, kelders en/of koelcellen
 • Brouwerijen en wijnpakhuizen het beveiligen van garing en opslagruimten omdat daar CO2 of koolzuurgas ontstaat en vrijkomt.
 • Moderne koelingen en vriezers met als koudemiddel koolzuurgas CO2 ook wel bekend als R744
 • Reinigingsmachines met CO2 koolzuur droogijs sneeuw of ijspellets, hierbij zijn de werkruimtes en straalkabines te beveiligen
 • CO2 of koolzuur gas vulstations, lekkage van afsluiters en vulmachines
 • Levensmiddelen verpakkingsstations, beveiliging van de werkplaatsen en tank opslag ruimten

Waarmee moet er beveiligd worden

In onvoldoende geventileerde opslag, kelders moet met een vast opgestelde CO2 detectie, koolzuur gas detector het koolzuur gas gehalte in de lucht permanent worden gemeten en gesignaleerd zodra er een gevaarlijke situatie ontstaat.

De signalering moet buiten, vóór het betreden van de te-beveiligen ruimte kunnen worden bekeken en bediend. Dus vóór de kelderingang, motorruimte of koelcel.

Wanneer voldoet ventilatie niet aan de regels?

 •  Als het ventilatie systeem niet gecertificeerd is. (dus geen bouwmarkt ventilator)
 • Als een ruimte kleiner dan 100 m3 minder dan 4x per uur van frisse lucht wordt voorzien of grotere ruimte minder dan 2x per uur.
 • Ook als ventilatie plaats vindt hoger dan 25 cm van de vloer, voldoet de ventilatie niet aan de regels.
 • Als de natuurlijke ventilatie bijvoorbeeld raampje, luik gesloten kan worden

U kunt de ventilatie op geen enkele manier aantonen. Ga geen discussie aan die u toch verliest, denk aan de veiligheid van uw personeel, leveranciers en uzelf, koolzuur gas is echt dodelijk.

KUNDO xT CO2 CONTROL. Betaalbare alarmering voor koolstofdioxide koolzuur gas CO2 R744 detector

De KUNDO xT CO2 control Koolzuur gas alarm CO2 detector zijn wettelijk voorzien van een voor en hoofdalarm.

 • Het vooralarm treedt in werking als de koolzuur gas CO2 concentratie in de beveiligde ruimte de grens van 1,5 volume% overschrijdt.
 • Het hoofdalarm van de CO2 detectie gaat af als de CO2 of koolzuur gas concentratie in de ruimte het niveau van 3 volume% (60000 mg/m3) overstijgt.

Een Kundo XT CO2 detectie of koolzuurgas detector verbruikt continue slechts een paar milli-Watt, een ventilator gebruikt vele honderden Watt's per dag.

CO2 alarm optionele producten toch vaak verplicht

Kundo xt CO2 Control kan optioneel eenvoudig uitgerust worden met een extra alarmunit (slaaf) bv voor een tweede kelder ingang. Als er een tweede ingang is is het een wettelijke verplichting.

Kundo Xt CO2 Control kan optioneel uitgerust worden met een tweede sensor om een tweede ruimte te beveiligen zoals bv een koelcel in de kelder met koolzuurflessen buiten de koeling. Als dit het geval is dan is de extra sensor een wettelijke verplichting

Wettelijk verplicht onderhoud, conform de voorschriften van de fabrikant

Om goede werking van de koolzuurgas detectie te waarborgen is wettelijk periodiek onderhoud voorgeschreven volgens de voorschriften van de fabrikant. Wij kunnen u deze zorg uit handen nemen. Of u let zelf op en wisselt eenvoudig na elke 4 jaar de Kundo-Xt sensor. Een goedkopere "ruilsensor" met 4 jaar fabrieksgarantie vindt u in onze webshop.